Práce se soubory

Víte, jak správně nahrávat a kontrolovat soubory?
Přečtěte si všechny odpovědi.

Stáhnout návod ve formátu PDF
1. První krok

Nahrávání souborů

Možnosti odeslání souborů:

  1. Preflight, přidání souboru přes záložku Práce se soubory
  2. Odeslání souboru e-mailem
  3. Odevzdání projektu na nosiči dat

Použitím tlačítka Práce se soubory, zobrazíte okno, ve kterém je možné odeslat soubory do objednávky.

Počet vzorů:

V horní části jsou umístěné záložky, které odpovídají více vzorům. V závislosti na počtu objednaných vzorů se pohled změní (obr. 1 a 2).

Několik vzorů – budou viditelná tlačítka v počtu odpovídajícím počtu objednaných vzorů.

Obr. 1

Jeden vzor – v oblasti počtu vzorů bude viditelné jedno tlačítko.

Obr. 2

Možné stavy:

Přenos souboru z počítače

Můžete použít možnost „drag and drop”, tedy přetáhnout soubor do vymezeného pole (obr. 3), nebo kliknout do stejného pole pro výběr souborů z počítače. V případě nahrání souborů ve formátech JPG, TIFF nebo jednostranných PDF souborů bude automaticky vygenerována miniatura náhledu.

Obr. 3

Při nahrávání souborů na server je vidět procentuální proces nahrávání spolu s názvem (Obr. 4).

V případě vícenásobného vzoru existuje možnost přepínání mezi vzory bez ohledu na stav vzoru.

Obr. 4

Změna zobrazení nahraných souborů

V okně „Přidat soubory“ můžete změnit zobrazení nahraných souborů. Tato funkce je užitečná, pokud jste do objednávky nahráli větší množství souborů nebo používáte mobilní zařízení.

Velké miniatury
Malé miniatury
Seznam
Obr. 5

Změna zobrazení nahraných souborů

Aplikace umožňuje rozdělit vícestránkové soubory PDF. Tato možnost je užitečná, pokud potřebujete vybrat jednu stránku z odeslaného souboru PDF obsahujícího více než jednu stránku. Chcete-li použít tuto funkci, klikněte na tlačítko „Rozdělit” (obr. 6).

Funkce rozdělení je možná pouze pro soubory PDF.

Obr. 6

Změna zobrazení nahraných souborů

Aplikace umožňuje rozbalit archiv s příponou .RAR a .ZIP (obr. 7).

Obr. 7
2. Druhý krok

Přiřazení souborů
k objednávce

Dalším krokem je přiřazení nahraných souborů k jednotlivým stránkám v objednávce. V případě, že nebudou vyplněny všechny stránky, nebude možné zahájit ověření.

Přiřazení souboru na stránku se provádí přesunutím miniatury souboru na správnou stránku objednávky.

Pokud objednávka obsahuje mnoho návrhů, je možné použít již nahraný soubor a přiřadit jej k několika stránkám nebo k několika návrhům.

Po vyplnění stránek soubory klikněte na „Odeslat k ověření“ (obr. 8).

Odeslat k ověření
Obr. 8

Tlačítko „Přiřadit automaticky“ umožňuje automatické přiřazování souborů ke stránkám objednávky.

Přiřadit automaticky

Tlačítko Přiřadit automaticky Pokud bylo nahráno více souborů, než vyžaduje objednávka, systém přiřadí soubory v abecedním pořadí.

Pokud je počet souborů nebo stránek ve vícestránkovém souboru PDF menší, než vyžaduje objednávka, nebude tlačítko Odeslat k ověření aktivní.

Soubory bez automatického ověření

Pokud je k objednávce přiřazen soubor, který nelze automaticky ověřit, zobrazí se zpráva „K objednávce byly připojeny soubory, které nemohou být automaticky ověřeny.“.

V takovém případě může ověření souboru trvat o něco déle, protože soubor musí být převeden do formátu, který aplikace podporuje. (Obr. 9).

Po odeslání materiálů k ověření se zobrazí náhled stránky se zprávou o zahájení procesu ověření (obr. 10).

Obr. 9
Obr. 10

Ověření

Pokud jsou soubory přiřazeny k objednávce ve formátu, který je aplikace schopna automaticky ověřit, po kliknutí na tlačítko „Odeslat k ověření“ se objeví načítací lišta, která zobrazuje průběžný stav (obr. 11).

Obr. 11
3. Třetí krok

Schválení

Po dokončení ověření se otevře okno se zprávou. Zpráva je rozdělena do tří typů hlášení (obr. 12):

1. Chyby - zabraňují schválení..
2. Varování - uvádějí prvky, které mohou po tisku způsobit neočekávané změny. Mohou také informovat o tom, co bylo v projektu automaticky opraveno.
3. Informace - další opravy provedené v souboru a notifikace týkající se projektu.

Obr. 12

Rozlišení nižší než 150 PPI

Jedinou chybou v projektu, která umožňuje schválení, je přítomnost prvků s rozlišením nižším než 150 PPI. Pro schválení je nutné zaškrtnout dodatečné pole v případě objednávek, ve kterých se taková chyba vyskytuje

Zpráva s chybami ve formátu PDF

Je možné stáhnout vícevrstvý PDF soubor, ve kterém jsou ve vrstvách umístěny chyby (v případě prvků s nízkým rozlišením) nebo některá upozornění (obr. 13).

Aby byly vrstvy souboru PDF viditelné, musí být zpráva stažena na disk a otevřena v programu typu Acrobat DC. Otevření jiným způsobem (např. v prohlížeči) znemožní ve zprávě určit jednotlivé vrstvy.

Obr. 13

Čtení zprávy

Nejprve zkontrolujte náhled ověřeného souboru ve formě miniatury JPG. Kliknutím na miniaturu zvětšíte náhled.

Na náhledové soubory jsou automaticky použity makety znázorňující místo řezu a v případě kompozitních produktů také místo skládání, bigování a perforace.

Věnujte pozornost správné vzájemné orientaci stran, protože práce bude vytištěna tak, jak je zobrazena v náhledu.

Převracení práce na archu probíhá podél pravého okraje lícní strany..

Důležité! Zpráva není soubor po systémovém ověření.

Tlačítko „Stáhnout náhled“

Před schválením projektu je možné stáhnout náhledové soubory (obr. 14). Náhledové materiály jsou komprimované soubory JPG uložené v barevném prostoru RGB.

Obr. 14

Náhledové soubory ve formě JPG nemohou být základem pro posouzení barevných rozdílů a kvality materiálu odeslaného k tisku.

Tyto soubory slouží jedině k zobrazení náhledu projektu v systému ověřování souborů.

Zamítnout nebo Odeslat nové

Před schválením souborů je možné soubory opravit kliknutím na tlačítko Zamítnout nebo Zpět pro odeslání opravných souborů. (Obr. 15)

Obr. 15

Nestandardní doříznutí

Vybrané produkty umožňují individuální doříznutí do definovaného formátu.
Pro tuto možnost vyberte „Ano” (obr. 16).

Obr. 16

Výběrem tlačítka bude zobrazeno další pole (obr. 17), do kterého je potřeba zadat čistý formát v milimetrech.

Užitek nesmí být menší než 30 x 30 mm a nesmí být shodný s formátem zadané objednávky

Obr. 17

Důležité je správně umístit užitek nacházející se v čistém formátu zadané objednávky a označit místo nestandardního dořezání dalšími ořezovými linkami.

Pro jednoduché/řezané produkty:
1. Stránku, která vyžaduje doříznutí, je třeba umístit v rohu plného formátu objednávky. Pokud je v objednávce předpokládán oboustranný tisk, musí být zadní strana v opačném rohu.

Pro složené/skládané produkty:
2. Stránku, která vyžaduje doříznutí, je třeba vycentrovat u horního okraje plného formátu objednávky.

Schválení

Schválení objednávky pro vybraný návrh probíhá kliknutím na tlačítko Schválit projekt (obr. 18).

Obr. 18