Přihlásit se! Ceny se slevou 30 % jsou viditelné po přihlášení!
Ochrana osobních údajů
1. Doložka týkající se registrace a podávání objednávek:–PŘI REGISTRACI ÚČ

Souhlasím se zpracováním osobních údajů, mnou poskytnutých v průběhu registrace a při podávání objednávek, prostřednictvím správce osobních údajů, tj. společností Justprint.cz s. r. o., se sídlem v Ostravě – Mariánské Hory (PSČ 709 00), 28. října 341/184, IČO 01779494, DIČ CZ01779494, za účelem realizace mých objednávek.Za stejným účelem mohou být osobní údaje předávány subdodavatelům – tiskárnám nebo subjektům poskytujícím poštovní a kurýrní služby.Údaje uvedené v průběhu registrace budou uloženy do doby zrušení účtu uživatele.

Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou pro založení účtu uživatele a pro umožnění podávání objednávek, jakož i že mi přísluší právo přístupu k obsahu údajů a jejich uvedení na pravou míru, odstranění, omezení zpracování, a rovněž právo námitky, požádání o ukončení zpracování a přenesení údajů, jakož i právo na odvolání souhlasu kdykoliv a právo na podání žaloby k dozorčímu orgánu.

2. Doložka týkající se marketinkových cílů:–PŘI ZAKLÁDÁNÍ ÚČTU

Souhlasím se zpracováním osobních údajů, mnou poskytnutých v průběhu registrace, prostřednictvím správce osobních údajů, tj. společností Justprint.cz s. r. o., se sídlem v Ostravě – Mariánské Hory (PSČ 709 00), 28. října 341/184, IČO 01779494, DIČ CZ01779494, k marketinkovým cílům, včetně zasílání zpravodaje a informací o aktuálních prodejních akcích, slevách a soutěžích pořádaných správcem.Ke stejnému účelu poskytnuté osobní údaje mohou být předávány subdodavatelům podporujícím správce při poskytování marketinkových služeb.Údaje budou uloženy do doby zrušení účtu uživatele.

Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů a vydání souhlasu je dobrovolné, jakož i že mi přísluší právo přístupu k obsahu údajů a jejich uvedení na pravou míru, odstranění, omezení zpracování, a rovněž právo námitky, požádání o ukončení zpracování a přenesení údajů, jakož i právo na odvolání souhlasu kdykoliv a právo na podání žaloby k dozorčímu orgánu.

3. Doložka týkající se souhlasu se zasíláním obchodních sdělení:

Souhlasím s tím, aby mi na mou e-mailovou adresu, uvedenou v průběhu registrace, byla prostředky elektronické komunikace společností Justprint.cz s. r. o. zasílána obchodní sdělení, jako jsou zpravodaj, informace o aktuálních prodejních akcích, slevách a soutěžích.

Tyto zásady na ochranu osobních údajů definují zásady pro shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů získávaných portálem justprint.cz.Majitelem portálu a správcem údajů je tiskárna Justprint.cz s. r. o. se sídlem v Ostravě – Mariánské Hory (PSČ 709 00), 28. října 341/184, IČO 01779494, DIČ CZ01779494, splacený základní kapitál 200 000 Kč.

Jaké údaje shromažďujeme?

V průběhu zakládání účtu na portálu Justprint.cz vás požádáme především o e-mailovou adresu a heslo, které budete při přihlašování používat.V další fázi podávání objednávky budete požádáni rovněž o uvedení údajů nezbytných k realizaci vašich objednávek, tedy jména, příjmení, doručovací adresy, telefonního číslo a údajů nutných pro vystavení faktury.

Práva zákazníka

Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou pro založení účtu uživatele a pro umožnění podávání objednávek.

V případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketinkové účely je jeho vydání zcela dobrovolné, ale nezapomínejte, že bez jeho udělení vám nebudeme moct poskytnout slevové kódy v rámci propagačních akcí!

Zákazníkovi přísluší právo přístupu k obsahu údajů a jejich uvedení na pravou míru, odstranění, omezení zpracování, a rovněž právo námitky, požádání o ukončení zpracování a přenesení údajů, jakož i právo na odvolání souhlasu kdykoliv a právo na podání žaloby k dozorčímu orgánu, tj. k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak vaše osobní údaje využíváme?

Vámi poskytnuté osobní údaje využíváme k plnění prodejní smlouvy, tedy k realizaci zákazníkových objednávek.Ke stejnému účelu mohou být poskytnuté osobní údaje předávány subdodavatelům, tj. tiskárnám, subjektům poskytujícím poštovní a kurýrní služby,poskytujícím služby podporující prodejní systém a operátorům platebních transakcí.Chtěli bychom, aby si naši zákazníci byli vědomi účelu poskytování svých osobních údajů, proto v průběhu registrace žádáme o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů za tímto účelem, což je podstatou právního základ zpracování.Pokud však zákazník v průběhu registrace neoznačí souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem plnění smlouvy, bude objednávka zrealizována na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – zpracování těchto údajů bude totiž nezbytné pro plnění smlouvy a pro dodání zboží zákazníkovi.

Vaše osobní údaje budou k marketinkovým účelům zpracovávány pouze tehdy, dáte-li souhlas k takovému jednání v průběhu registrace, nebo i později.Na základě tohoto souhlasu mohou být mimo jiné předávány zpravodaje a informace o aktuálních prodejních akcích, slevách a soutěžích pořádaných správcem.Údaje, u nichž byl dán souhlas s jejich zpracováváním k marketinkovým účelům, mohou být předávány třetím subjektů, které jako subdodavatelé poskytují marketingové služby pro portál Justprint.cz.Pro vysvětlení: tyto údaje nebudou prodávány ani poskytovány třetím osobám za účelem pořádání jejich vlastních marketinkových akcí, ale pouze subjektům, které s námi spolupracují a které nás podporují při marketinkových aktivitách, například zasílají propagační nabídky jménem portálu Justprint.cz.

Obdobím uložení údajů je období, po které je účet uživatele aktivní.V případě jeho zrušení odstraníme veškeré vámi poskytnuté údaje z našich databází.

Údaje, které nám uživatel poskytl v korespondenci (včetně e-mailu nebo pomocí nástroje Livechat), využijeme pouze a výhradně za účelem udělení odpovědi na položené otázky, přičemž kvůli povinné archivaci zpráv mohou být tyto údaje shromažďovány po dobu až 5 let.

Obchodní sdělení budou předávána elektronickou cestou (e-mailem) výhradně tehdy, pokud jste dali souhlas na jejich zasílání v takové formě.Tuto možnost můžete kdykoliv zrušit na stránce „Můj účet“, kliknutím na záložku „Moje údaje“.

Automaticky shromažďované údaje

Automaticky shromažďované údaje (tzv. soubory cookies) mohou být využívány pro personalizaci obsahu našich stránek a analýzy chování uživatelů, ale v tomto rozsahu nejsou zpracovávány údaje, které umožňují identifikaci zákazníka.Tyto údaje jsou používány nástrojem Google Analytics, Hotjar a Livechat za účelem přizpůsobení naší internetové stránky potřebám zákazníků a jsou uloženy po dobu až 5 let.

Během každé vaší návštěvy našeho portálu automaticky shromažďujeme údaje týkající se této vaší návštěvy, včetněadresy IP, názvu domény, typu operačního systému apod.Automaticky shromažďujeme rovněž údaje obsažené v textových souborech cookies, které identifikují váš prohlížeč v okamžiku návštěvy naší stránky.Tyto údaje jsou využívány ve struktuře oddělené od jakýchkoliv jiných údajů a my nemáme možnost je spojovat např. s účtem uživatele, ale umožňují nám pouze personalizovat stránky a nabídky.Kdykoliv můžete zablokovat instalaci souborů cookies nebo odstranit dřívější soubory pomocí příslušných možností vašeho internetového prohlížeče.

Informace o "cookies"

Ochrana údajů

Naším zákazníkům zajišťujeme plnou ochranu během provádění nákupů na našem portálu, se zvláštním zřetelem na právo na ochrany soukromí.Za tímto účelem shromažďujeme pouze nezbytné minimum informací potřebných k realizaci objednávek.Zasílání informací týkajících se vašich osobních údajů, které poskytnete na našich stránkách, probíhá mezi naším serverem a vaším počítačem pomocí protokolu SSL (Secure Socjet Layer).Správci našeho systému pravidelně kontrolují a vylepšují námi používanou ochranu.Veškeré operace související s vykonáváním elektrotechnických plateb, v případě výběru takové volby, budou prováděny prostřednictvím bezpečného šifrovaného spojení podle zásad ochrany osobních údajů servisu PayU.Námi přijatá opatření však mohou být nedostatečná, nebudete-li sami dodržovat bezpečnostní zásady.Zejména musíte jednat tak, aby nedošlo k vyzrazení vašeho přihlašovacího jména a hesla do portálu, a neposkytovat tyto informace třetím osobám.Aby bylo znemožněno používání vašeho účtu neoprávněným osobám, odhlaste se vždy po skončení návštěvy našeho portálu.Pokud tak neučiníte, portál to udělá automaticky po uplynutí 15 minut.

Veřejné osobní údaje

Osobní údaje poskytnuté uživateli v okamžiku zaslání komentářů a názorů na produkty jsou dostupné pro každého návštěvníka portálu Justprint.cz a nejsou chráněny.

Ostatní internetové stránky

V rámci portálu Justprint.cz se mohou pravidelně objevovat linky na jiné webové stránky.Takové stránky existují nezávisle na portálu a nejsou námi nijak dozorovány.Tyto stránky mohou mít vlastní zásady týkající se ochrany osobních údajů, s nimiž vám doporučujeme se seznámit, protože nejsme odpovědní za zásady nakládání s údaji v rámci těchto stránek.

Inspektor ochrany osobních údajů

Dnem 25. května 2018 bude v našich strukturách ustanoven inspektor ochrany osobních údaj, kterého můžete kontaktovat v každé záležitosti týkající se ochrany osobních údajů a rovněž ve věci výkonu vašich práv souvisejících s osobními údaji.

Našeho inspektora osobních údajů, Konrada Grudysze, můžete kontaktovat na e-mailové adrese iod@drukomat.pl.