Ochrana osobních údajů


Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro shromažďování, zpracování a používání osobních údajů shromážděných společností Justprint.cz. Majitelem portálu a správcem údajů je tiskárna Justprint.cz s.r.o. se sídlem v Ostravě  -Mariánských Horách (PSČ 709 00), 28. října 341/184, IČO 01779494, DIČ CZ01779494, uhrazený základní kapitál 200 000 Kč.

Tento dokument byl vypracován za účelem splnění povinností vyplývajících z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.Dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).


Jaké údaje shromažďujeme a na jakém základě?

Správce shromažďuje osobní údaje následujícími způsoby:

 

  1. při vytváření účtu shromažďujeme údaje, jako je e-mailová adresa, jméno, příjmení, dodací adresa, telefonní číslo, údaje pro vystavení faktury, identifikační číslo, které jsou později použity také pro realizaci zadaných objednávek - základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tj. zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník;
  2. prostřednictvím formuláře pro přihlášení k odběru newsletteru shromažďujeme e-mailové adresy za účelem provádění marketingových kampaní - právním základem pro zpracování je pak čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tj. souhlas zákazníka;
  3. prostřednictvím souborů cookie shromažďujeme automatické údaje o návštěvách našich zákazníků, z nichž některé jsou nezbytné pro používání portálu z funkčních důvodů; v tomto případě je základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR, pokud je zpracování nezbytné pro používání portálu – a některé soubory jsou shromažďovány ze statistických nebo reklamních důvodů – a v tomto případě je základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tj. souhlas zákazníka.

 

Oprávnění zákazníka

Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou pro vytvoření uživatelského účtu a umožnění zadávání objednávek.

V případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je zcela dobrovolný, ale je třeba mít na paměti, že bez tohoto souhlasu vám nebudeme moci poskytnout slevové kódy v rámci propagačních kampaní!

Zákazník má právo na přístup k obsahu osobních údajů a jejich opravu, odstranění, omezení zpracování, jakož i právo protestovat, požadovat ukončení zpracování a přenos údajů, a rovněž právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv, a také právo podat stížnost k dozorčímu orgánu – vedoucího úřadu pro Ochranu Osobních Údajů.

 

Jak využíváme Vaše údaje?

Vámi poskytnuté osobní údaje používáme k plnění kupní smlouvy, tj. ke zpracování Vámi zadaných zakázek. Za stejným účelem mohou být poskytnuté osobní údaje předány subdodavatelům - tiskárnám, poskytovatelům poštovních a kurýrních služeb, službám podpory prodejního systému a provozovatelům platebních transakcí.

Vaše údaje budeme zpracovávat pro marketingové účely pouze v případě, že jste k tomu dali souhlas během procesu registrace nebo později. Na základě tohoto souhlasu mohou být mimo jiné poskytovány informační newslettery a informace o aktuálních akcích, slevách a soutěžích pořádaných správcem. Údaje, k jejichž zpracování pro marketingové účely jste udělili souhlas, mohou být předány třetím stranám, které jako subdodavatelé poskytují správci marketingové služby. Pro upřesnění – údaje nebudou prodávány ani předávány třetím stranám za účelem jejich vlastních marketingových kampaní, ale pouze spolupracujícím subjektům, které nás podporují v marketingových aktivitách, například zasílání propagačních nabídek jménem správce.

Doba uchovávání dat je dobou trvání aktivního uživatelského účtu. Pokud jej vymažete, smažeme z našich databází všechny údaje, které jste nám poskytli.

Údaje, které nám poskytnete ve své korespondenci, používáme výhradně za účelem zodpovězení Vašich dotazů – tyto údaje neshromažďujeme.

Obchodní informace budou poskytovány elektronickou cestou (e-mailem) pouze v případě, že jste souhlasili s jejich zasíláním touto formou. Tuto možnost můžete kdykoli zrušit na podstránce "Můj účet" kliknutím na kartu "Moje údaje".

 

Údaje shromažďované automaticky

Soubor cookies je řetězec znaků, nejčastěji ve formě malého textového souboru, který je uložen v koncovém zařízení ve chvíli kdy když navštívíte webovou stránku

Automaticky shromažďované údaje (cookies) mohou být použity k personalizaci obsahu našich webových stránek (včetně marketingového obsahu), k analýze chování zákazníků a k přizpůsobení funkčnosti. Umožňují provádět anonymní statistický výzkum týkající se návštěv našich stránek. Údaje obsažené v souborech cookies používáme k blokování vícenásobného zobrazení obsahu uživateli, k efektivnější personalizaci obsahu webové stránky a ke zvýšení efektivity reklam.

Instalaci souborů cookie můžete kdykoli zablokovat nebo předchozí soubory cookie vymazat pomocí příslušných možností svého webového prohlížeče. 

Používáme dva druhy souborů: dočasné, jejichž platnost končí při opuštění webové stránky, nebo uzavření prohlížeče, a trvalé, které zůstávají na zařízení uživatele v souladu s časem uvedeným v parametrech, nebo do momentu jejich odstranění uživatelem.

Ve výchozím nastavení software sloužící k prohlížení webových stránek, umožňuje zpracování souborů cookies na koncovém zařízení, můžete jednak změnit výchozí nastavení, a zablokovat jejich zpracování. Podrobné informace o zpracování, blokování a mazání souborů cookies naleznete v nastavení webového prohlížeče. Blokování zpracování souborů cookies může mít vliv na obsluhu funkcí dostupných na webových stránkách.

Při první návštěvě stránek Justprint.cz bude zákazník dotázán na své preference souborů cookie, kde si může zobrazit konkrétní seznam jednotlivých souborů cookie, jejich partnery, dobu jejich uložení a uvést, které soubory cookie umožní používat. Uživatelské preference se pak uloží do souborů cookie a jakékoli odvolání nebo změna uděleného souhlasu by měla být provedena vymazáním souborů cookie obsahujících tyto souhlasy z prohlížeče.

 

Na tomto odkazu si můžete přečíst seznam partnerů pro soubory cookie a dobu jejich ukládání - Seznam partnerů cookies

 

Zabezpečení dat

Našim zákazníkům poskytujeme při nakupování na našem portálu plnou bezpečnost, přičemž zvláštní pozornost věnujeme jejich právu na soukromí. Za tímto účelem shromažďujeme pouze nezbytné minimum informací potřebných ke zpracování zakázek. Přenos informací o Vašich osobních údajích, které poskytnete na našich webových stránkách, probíhá mezi naším serverem a Vaším počítačem pomocí protokolu SSL (Secure Socket Layer). Naši správci systému pravidelně kontrolují a vylepšují používaná bezpečnostní opatření. Veškeré operace související s elektronickými platbami, pokud je tato možnost zvolena, budou prováděny prostřednictvím zabezpečeného šifrovaného spojení v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti PayU. Námi přijatá opatření však nemusí být dostatečná, pokud sami nedodržujete bezpečnostní pravidla. Zejména musíte zachovávat důvěrnost svého přihlašovacího jména a hesla k portálu a neposkytovat je třetím stranám. Abyste zabránili neoprávněnému použití Vašeho účtu, po ukončení používání portálu se odhlaste. Pokud tak neučiníte, portál tak učiní automaticky po 15 minutách.

 

Zřetelné osobní údaje

Osobní údaje poskytnuté uživateli při zasílání komentářů a hodnocení produktů jsou k dispozici každému uživateli Justprint.cz a nejsou chráněny.

 

Další webové stránky

Na webových stránkách Justprint.cz se mohou pravidelně objevovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto stránky fungují nezávisle na portálu a nejsou pod naším dohledem. Tyto webové stránky mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů, které si doporučujeme přečíst, protože nejsme zodpovědní za to, jak tyto webové stránky s údaji nakládají.