Certifikovaný digitální nátisk online tisk

Certifikovaný digitální nátisk

Certifikovaný digitální nátisk online tisk 1
Certifikovaný digitální nátisk online tisk 2

Certifikovaný digitální nátisk - již od 1 ks

  • 12 formátů
  • Tisk již od 1 kusu
  • Až 104 stran v rámci 1 výtisku

Pokud si chcete být jistí, že nátisk bude přesně takový, jak si představujete, můžeme pro Vás vytisknout certifikovaný digitální nátisk. Nátisk umožní ověření, zda koloristika odpovídá očekávání. Můžete jej také představit zákazníkovi za účelem akceptace. K výběru máte nátisk až v 12 formátech.

Certifikovaný digitální tisk - tiskněte, ověřujte, předvádějte

Digitální nátisk tiskneme na speciálním papíru k tomu určeném - bílý papír používaný při ofsetovém tisku. Digitální nátisk bude kalibrován a bude koloristicky v souladu s výtiskem vyhotovenýcm na ofsetových strojích - díky tomu získáte jistotu ohledně finálního výsledku.